Mezifakultní centrum environmentálních věd, Praha Suchdol