Rekonverze plynojemu na multifunkční aulu, Ostrava Vítkovice