Technická univerzita v Liberci - výstavba budovy „G”